MIRAD


MIRAD Drivs av dess grundare Mats Rehnström och har sedan starten 2002 sysslat med elektronikutveckling för såväl stora som små elektronikföretag i Sverige.

MIRAD arbetar ofta på uppdrag av andra konsultföretag och när det är möjligt, även direkt mot slutkunden. Bland kunderna återfinns bl.a


WENAB
LED-utveckling
Xena Medical AB
Tele-El Compagniet AB
Vallby Elektronikservice
Stegner Elektronik
ABB
ERICSSON


Mats Rehnström har arbetat mycket aktivt med utveckling av elektronik sedan 1985 då han anställdes på Tjeders Industri AB som hårdvarukonstruktör av datorbaserade kallelsesystem för sjukhus. Efter 10 mycket lärorika år var det dags att söka sig nya vägar och en ny anställning väntade på det medicintekniska företaget Ortivus AB i Täby. Efter 3 mycket lärorika och trevliga år som hårdvarukonstruktör av EKG-utrustningar var det så dags för nya utmaningar på ERICSSON RADIO SYSTEMS AB i Kista. Från 1998 -2001 arbetade Mats med utveckling av adapterkort som användes för utveckling av tranceiverkort i RBS2000. En betydande del av dessa tre år ängnades även åt felsökning i strömförsörjningssystem, verifiering, dokumentation samt utbildning av personal i ERICSSONS fabriker i Kumla och Gävle. År 2001 drog det ihop sig till neddragningar på ERICSSON, varför Mats såg till att vara pro-aktiv vilket resulterade i en anställning på SSC – Swedish Space Corporation AB. Denna anställning varade i 4 år men sedan blev längtan efter kamraterna på ERICSSON AB alltför stor, varför han mellan 2005-2017 helt enkelt bad att få börja där igen. Efter ett kortare gästspel på SAAB Defence i Järfälla 2017-2018 arbetar Mats återigen på ERICSSON AB mycket aktivt med utveckling av analog-, digital- och kraftelektronik men även med felsökning, verifiering, dokumentation, EMC m.m och i hans dagliga arbetsuppgifter ingår alla de discipliner som presenteras nedan under ”tjänster”.

Eftersom Mats I sitt dagliga värv på ERICSSON AB arbetar med utveckling av delar och delsystem som ingår I ERICSSON’s GSM, WCDMA, LTE och 5G utrustningar kan MIRAD inte åta sig några uppdrag som anses vara av konkurrerande slag för ett konkurrerande företag då detta inte är förenligt med hans dagliga arbetsuppgifter på ERICSSON AB.

Evalueringskort i hel- och halvbreddsformat för GPS-moduler i SFP-utförande. CAD-verktyget som har använts heter CADint och är evalueringskorten är handlödda.

MIRAD's Affärsmodell
”En bra affär är inte en affär som genererar en maximal vinst en gång.
En bra affär är ett möte mellan två parter som resulterar i att båda parter ser fram emot nästa möte”

M.Rehnström

MIRAD's egna utvecklingsprojekt


I de fall då MIRAD utvecklar egna produkter eller delar av produkter sker detta i huvudsak tillsammans med samarbetspartnern Sanitatum vars huvudsakliga målgrupp är slutanvändare inom vård, omsorg och forskning .

Copyright © All rights reserved by Mirad 2020